We have an exterior view of this one – a house designed by Shinichiro Akasaka based in Hokkaido, Japan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

via Akasaka Shinichiro Atelier (Photo ® Koji Sakai)
 
Who: Shinichiro Akasaka
Tag: Akasaka Shinichiro Atelier